Uimakoulut


Vesipeuhukoulu - Meritähdet

Lapset 4–7- vuotta

Vesipeuhukouluun ei ole uimataitovaatimusta. Kurssi sopii ensi kosketukseksi vedessä liikkumiseen ja kurssilla on tavoitteena:

Kastaa korvat selkäuintiasennossa, kasvojen laittaminen veteen, kastautuminen kokonaan ja itsenäinen liikkuminen altaassa.
Tavoitemerkki on varhaistaitomerkki, jonka saadakseen lapsen on osattava vähintään viisi tehtävää:

 • Korvien kastaminen veteen selkäuintiasennossa 5 s
 • Kelluminen paikallaan apuvälineen kanssa kasvot vedessä 5 s
 • Itsenäinen liikkuminen vedessä uintiasennossa kädet pohjassa 5 m
 • Kastautuminen
 • Itsenäinen altaaseen tulo reunalta ja nousu reunalta
 • Itsenäinen nousu seisoma -asentoon uintiasennosta

Mikäli nämä eivät toteudu, niin sitten saa vesipetomerkin.

Näistä suoriuduttua voi siirtyä seuraavalle kurssille.


Alkeisuimakoulu - Merihevoset

Lapset 4–7- vuotta
Alkeisuimakouluun osallistuminen edellyttää, että lapsi hallitsee: Korvien kastaminen selkäuinti asennossa, kasvojen laittaminen veteen, kastautuminen kokonaan sekä itsenäinen liikkuminen altaassa.

Tavoitemerkki on vesitaitomerkki, jonka saadakseen lapsen on osattava vähintään viisi tehtävää, joista yksi selkä tai krooliuinti tehtävä: :

 • Liikkua potkuin itsenäisesti selkäuintiasennossa apuvälineen avulla
 • Kellua paikallaan X-asennossa 5 s
 • Itsenäisesti liikkuminen vaakatasossa apuvälineen avulla
 • Liuku pinnalla apuvälineen kanssa
 • Sukeltaa esineen vyötärön syvyydestä
 • Hypätä rinnan syvyiseen veteen
 • Vatsalta selälle tai selältä vatsalle kääntyminen apuvälineen kanssa

Mikäli nämä eivät toteudu, niin sitten saa vesipetomerkin.

Näistä suoriuduttua voi siirtyä seuraavalle kurssille.


Alkeisjatkouimakoulu - Kilpikonnat


Alkeisjatkouimakouluun osallistuminen edellyttää, että lapsi osaa liukua, kellua, sukeltaa sekä kääntyä päinasennosta selin apuvälineen kanssa.

Tavoitemerkki on alkeismerkki, jonka saadakseen lapsen on osattava vähintään viisi tehtävää, joista yksi uintisuoritus (alkeisselkä, rinta-myyräuinti):

 • Alkeisselkäuintia 10 m
 • Alkeisrintauintia 10 m
 • Myyräuintia 10 m
 • Liukua pinnalla 3 m
 • Sukeltaa esine rinnan syvyydestä
 • Hypätä jalat edellä uintisyvyiseen veteen

Mikäli nämä eivät toteudu, niin sitten saa vesipetomerkin.

Näistä suoriuduttuaan lapsi voi siirtyä seuraavalle kurssille.


Jatkouimakoulu

Lapset 5–8-vuotta

Jatkouimakouluun osallistuminen edellyttää, että lapsella on 10 m uimataito vatsallaan ja selällään. Hän osaa kääntyä päinasennosta selälle ilman apuvälinettä. Lisäksi tulee osata liuku, sukellus ja hyppy uinti syvään veteen.

Tavoitemerkki on harrastusmerkki, jonka saadakseen lapsen on osattava vähintään viisi tehtävää, joista kaksi uintisuoritusta:

 • Alkeisselkäuintia 25 m
 • Alkeisrintauintia 25 m
 • Myyräuintia 25 m
 • Liukua pinnalla 10 m
 • Sukeltaa 5 m
 • Käsillä seisontaa rinnan syvyisessä vedessä
 • Keräkaadon reunalta
 • Veden polkemista 20 s uintisyvyisessä vedessä

Mikäli nämä eivät toteudu, niin sitten saa vesipetomerkin.

Näistä suoriuduttuaan lapsi voi siirtyä ison altaan vesiralli- tai tekniikkarallikursseille tai ikätasoa vastaavaan harrasteryhmään.


Uimataito haltuun

Lapset 8–11- vuotta

Uimataito haltuun-kurssi on suunnattu täysin uimataidottomille lapsille iältään 8–11-vuotta.
Kurssin tavoite on, että uimataidoton alakouluikäinen lapsi saisi varmuutta vedessä liikkumiseen sekä uimataitoa.

Opetus tapahtuu rauhallisessa ympäristössä ja kurssilla edetään huomioiden lasten yksilölliset tarpeet ja eteneminen.

Mitä on hyvä tietää?


Uimakouluun tultaessa mukana on oltava uima-asu, pyyhe ja sauna alunen. Uimalasit sekä lakki eivät ole pakollisia, mutta tuovat mukavuutta altaalla toimimiseen. Uimahallin sisäänpääsymaksu kuuluu maksaa kaikista kurssilaisista, jotka osallistuvat Gladius Kirkkonummi ry:n toimintaan.

Ennen uimakoulua olisi hyvä käydä tutustumassa halli ympäristöön ja käydä altaassa kokeilemassa vedessä liikkumisen sekä uinnin taitoa. Kotona on myös hyvä harjoitella uima-asun pukemista ja riisumista. Kurssia valitessanne huomioittehan lapsen taidot ja valitsette taitoja vastaavan kurssin. Näin vältytään keskeyttämisiltä.